Zelená energia

Zelená energia či zelená domácnosť. V posledných dňoch častokrát spomínaná téma takmer vo všetkých médiach. Mnohí z nás však doteraz nevedia, čo zelená energia je, načo slúži a ako ju čo najlepšie využívať. V krátkosti sa dá povedať – zelená energia = čistejšia planéta.

Človek za posledných 100 rokov svojím pričinením a správaním, vedome či nevedome, ničil životné prostredie vôkol seba a tým prispieval čoraz k väčšiemu znečisťovaniu planéty, tým pádom k veľkej ekologickej katastrofe, ktorá sa síce pomaly, ale určite blíži k svojmu vyvrcholeniu. Veľké množstvo  škodlivých emisií, spalín z motorových vozidiel a v neposlednej rade „výparov“ z našich komínom znečisťujú našu planétu.

Tieto negatívne dopady pôsobenia človeka na životné prostredie môže každý z nás svojím pričinením napraviť alebo „priložením ruky k dielu“ spomaliť. Reč je o zelenej energii, o zariadeniach pre obnoviteľné zdroje využívajúce k svojmu chodu to, čo nám naša príroda poskytuje a to so žiadnym alebo minimálnym dopadom na životné prostredie. Ide o zariadenia ako slnečné kolektory a fotovoltické panely, ktoré k svojej plnej činnosti využívajú/absorbujú slnečné žiarenie a tepelné čerpadlá, ktoré energiu absorbujú z vody, zeme či vzduchu. Tieto moderné zariadenia v posledných 20 rokoch čoraz viac vo svete naberajú na popularite a stávajú sa neodmysliteľnou súčasťou rodinných domov, verejných či štátnych budov, skrátka všade tam, kde človek potrebuje využívať elektrickú energiu či teplú vodu.

Slnečné kolektory sa využívajú najmä na ohrev teplej užitkovej vody, sú jednoduché na inštaláciu a majú  nízke vstupné náklady.

Fotovoltické panely za pomoci absorbovania svetla či slnečného žiarenia vyrábajú elektrickú energiu, dokážu pri správnom inštalovanom výkone čiastočne, ale aj plnohodnotne pokryť spotrebu elektrickej energie. Výhodou oproti slnečným kolektorom je, že za pomoci takto vyrobenej elektrickej energie sa dokáže prostredníctvom elektrickej špirály ohrievať aj voda. To znamená, že týmto zariadením sa môžu plnohodnotne nahradiť až dva využívané zdroje.  Vstupné náklady sú oproti slnečným kolektorom vyššie, ale vzhľadom na svoj výkon a životnosť sú fotovoltické panely veľmi obľúbené.

Tepelné čerpadlá, ktoré svojím výkonom zďaleka prevyšujú kotly na tuhé palivá sa čoraz viac dostávajú do popredia. K svojmu chodu využívajú buď teplo obsiahnuté v zemskom povrchu, vodu, ktorá je v hlbších vrstvách zeme oveľa teplejšia ako na povrchu a vzduch, ktorý dokážu premieňať na teplo. Účinnosť týchto zariadení je oproti iným zdrojom ohrevu vody až o 350% väčšia! V praxi to znamená, že z 1 kW elektrickej energie, ktoré spotrebujú na svoj chod dokážu vyrobiť až 3,5 kW tepla! Využívajú sa hlavne v novostavbách, ale často krát sú aj náhradou kotlov v starších budovách. Vstupné náklady sú  vyššie, ale vzhľadom na to čo dokážu primerané.

Všetky tieto zariadenia pre obnoviteľné zdroje energie prispievajú k tomu, že emisie a spaliny vypúšťané do ovzdušia z ich „predchodcov“  sa znižujú a tým pádom ich využívaním ľudia chránia životné prostredie.

Posolstvom témy zelená energia je, že každý z nás by sa mal zamyslieť nad  budúcnosťou nielen svojou, ale aj svojich detí a prispieť aj keď len čiastočne k tomu, aby z tejto planéty ostalo aspoň to, čo máme teraz.

Kategórie

VM agency s.r.o.

Mládežnícka 932/5
028 01 Trstená
IČO: 50 647 172
DIČ: 2120415165
IČ DPH : SK2120415165
Cookies a ochrana osobných údajov

Instagram