Prečo práve telemarketing a ako ho čo najlepšie využiť?

Telemarketing je definovaný ako merateľná činnosť, pri ktorej pomocou telefónu nachádzame, získavame a rozvíjame vzťah so zákazníkom.  Najčastejšie sa uplatňuje u telefónnych spoločností, v bankovníctve, poisťovníctve, ale aj ako prostriedok predaja spotrebného tovaru a iných služieb. Väčšie spoločnosti telemarketing zadávajú externým spoločnostiam – využívajú outsourcing. Táto forma je pre spoločnosti lacnejšia a zaisťuje využitie profesionálnych operátorov. Telemarketing je jednou z najefektívnejších foriem priameho marketingu a predaja produktov či služieb.

Odborne a kvalitne vyškolený zamestnanci call centra sú základným predpokladom pre efektívne fungovanie. Požiadavky na kvalifikačné predpoklady a osobné vlastnosti budúceho pracovníka zákazníckeho centra sa neustále zvyšujú.

Telemarketing rozdeľujeme do dvoch základných skupín.

 

Aktívny telemarketing

Operátori pracujúci v aktívnom telemarketingu sa zaoberajú najmä oslovovaním vybraných klientov, ktorým ponúkajú služby či produkty danej spoločnosti. Ďalšou možnosťou sú outbound (odchádzajúce) hovory, pri ktorých sa po telefóne dohadujú schôdzky obchodníkom alebo sa priamo uzatvárajú objednávky.

 

Pasívny telemarketing

O pasívny telemarketing ide vtedy, keď operátori vybavujú telefonáty klientov, ktorí sami zavolajú. Úloha operátorov však nie je pasívna, pretože musia reagovať na podnet, žiadosť alebo dotaz klientov, vybaviť reklamáciu či poskytnúť komplexné informácie k danej téme.

Služby call centier sa využívajú predovšetkým vzhľadom na nízke náklady, kapacitu a čas. Externý partner má vlastnú technológiu, má už preškolených operátorov a spoločnosť tak nemusí investovať do prípravnej fázy, ale platí len za skutočne vynaložený čas call centra. V porovnaní s vytvorením vlastného outsourcingu tak ušetria nemalé finančné prostriedky potrebné na kúpu softvéru a vyškolenie skutočného operátora.

Spoločnosti, ktoré majú v pláne využívať outsourcing call centrier musia mať na mysli, že momentálne je to trend, ktorý im pomôže udržať krok s dobou a predovšetkým sa dostať na trh  rýchlejšie a efektívnejšie ako ich konkurencia. Call centrum, ktoré si pre svoju spoluprácu vyberú by malo fungovať v súlade s firemnou identitou, spolupracovať s nimi, no najmä by malo mať rovnaké odhodlanie k úspechu. Nemali by zabudnúť nato, že si „prenajímajú“ spoločnosť, ktorá bude spravovať stovky, tisíce hovorov so zákazníkmi na dennej báze v ich mene a pri ich výbere by mali byť neomylný.

Kategórie

VM agency s.r.o.

Mládežnícka 932/5
028 01 Trstená
IČO: 50 647 172
DIČ: 2120415165
IČ DPH : SK2120415165
Cookies a ochrana osobných údajov

Instagram